LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową w podłogach na żelbetowych stropach międzykondygnacyjnych powinno być ........
- Korzystając z danych zapisanych w tabeli wskaż pomieszczenia, w których nie należy stosować elastomerowych pokryć podłogowych jednowarstwowych o grubości 2,0 mm. ........
- Ile mieszanki betonowej należy przygotować do wykonania betonowego podkładu o grubości 10 cm w garażu o wymiarach 3,00 x 6,00 m? ........
- Na którym rysunku przedstawiony jest sprzęt stosowany do przycinania listew podłogowych? ........
- Do wykonywania okładzin na zewnętrznych ścianach fundamentowychnie stosuje się elementów z ........
- Okładzina ściany zewnętrznej przedstawionej na rysunku wykonana jest z ........
- Do wykonania okładziny ściennej w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenie najlepiej zastosować ........
- Na którym rysunku przedstawiono widok prawidłowo rozplanowanych płytek na ścianie z otworem okiennym? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO