LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2017 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2017 (test 2)':

- Przed ułożeniem wykładziny PVC na podkładzie z jastrychu cementowego należy go ........
- Ile wykładziny dywanowej potrzeba do wykonania posadzki w pomieszczeniu, którego rzut poziomy przedstawiono na rysunku? ........
- Aby uszczelnić i wygładzić posadzkę cementową, do wypalenia jej powierzchni należy użyć ........
- Na rysunku przedstawiono zestaw do wykonywania otworów w ........
- Aby zwiększyć przyczepność płytek ceramicznych do prefabrykowanej ściany żelbetowej, należy ją ........
- Cena jednostkowa paneli boazeryjnych PVC wynosi 30,00 zł/m2. Panele potrzebne do wykonania okładziny ściany o wymiarach 5,0 × 2,5 m będą kosztować ........
- Na wykonanej w kuchni okładzinie ceramicznej ściennej spoinę dylatacyjną należy wypełnić ........
- Na rysunku przedstawiono urządzenie służące do przecinania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO