LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2018

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - STYCZEŃ 2018':

- Rolę hydroizolacji w podłodze posadowionej na gruncie, której fragment przekroju przedstawiono na rysunku, spełnia ........
- Jednostkowa wartość robocizny za wykonanie posadzki cementowej wynosi 25,00 zł/m2. Ile wyniesie wynagrodzenie jednego pracownika z dwuosobowej brygady posadzkarzy za wykonanie jastrychu cementowego w pomieszczeniu o wymiarach 6 m × 5 m? ........
- Do przycinania płyt OSB służy urządzenie przedstawione na rysunku ........
- Który układ płytek ceramicznych posadzki najlepiej zniweluje optycznie niedokładność wykonania narożnika pomieszczenia, którego ściany powinny, ale nie tworzą kąta prostego? ........
- Okładzina ściany wykonana z paneli ściennych MDF jest materiałem ........
- Na którym rysunku przedstawiono odchylenie od pionu okładziny z PVC zgodne ze specyfikacją techniczną? ........
- Aby przymocować drewniany ruszt do betonowej ściany, należy użyć ........
- Uszkodzenie okładziny ceramicznej, które przedstawiono na rysunku, wymaga ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO