LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2016':

- Do niezależnego odbioru sygnałów satelitarnych wyłącznie przez dwa odbiorniki satelitarne służy konwerter ........
- Które z wymienionych urządzeń jest stosowane w systemach kontroli dostępu i zabezpieczeń? ........
- Urządzenie przedstawione na rysunku to ........
- Skrót DISEqC oznacza ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku to ........
- Który sposób montażu podstaw koryt kablowych jest nieprawidłowy? ........
- Połączenie biernych kolumn głośnikowych ze wzmacniaczem akustycznym najlepiej wykonać przewodem ........
- Obudowa wzmacniacza dystrybucyjnego oznaczona kodem IP64 zapewnia ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: