LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2016

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - CZERWIEC 2016':

- Uszkodzenie (przerwa) w torze sygnałowym kanału zwrotnego wzmacniacza dystrybucyjnego sieci kablowej spowoduje u abonenta korzystającego z dostępu do internetu poprzez modem kablowy ........
- Które z wymienionych urządzeń jest stosowane w systemach kontroli dostępu i zabezpieczeń? ........
- Funkcję urządzenia kontrolno-pomiarowego w sieci automatyki przemysłowej pełni ........
- Wskaż, którego urządzenia dotyczą dane przedstawione we fragmencie dokumentacji technicznej. ........
- Skrót DISEqC oznacza ........
- Zaciskarka wtyków RJ-45 jest wykorzystywana przy montażu ........
- Za pomocą narzędzia pokazanego na rysunku wykonuje się montaż ........
- Który sposób montażu podstaw koryt kablowych jest nieprawidłowy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: