LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2017':

- Urządzenie pracujące w sieci komputerowej, którego zadaniem jest zwiększenie zasięgu transmisji poprzez odtworzenie pierwotnego kształtu sygnału, bez analizy poprawności przesyłanych danych, to ........
- Element elektroniczny, którego symbol graficzny przedstawiono na rysunku to ........
- Na którym rysunku przedstawiono antenę dookólną? ........
- Wybrany na skali multimetru zakres pomiarowy jest prawidłowo dobranym zakresem do dokładnego odczytu zmierzonego napięcia ........
- Do łączenia włókien w światłowodowym kablu komunikacyjnym służy ........
- Jakiego kabla należy użyć w celu doprowadzenia sygnału cyfrowej telewizji naziemnej z anteny do odbiornika? ........
- Kabla zakończonego wtykami RJ45 używa się między innymi w celu połączenia ........
- Który z wymienionych czynników może być przyczyną zakłóceń w odbiorze sygnału radiowego w zakresie fal UKF? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-17.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: