LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2017

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - CZERWIEC 2017':

- Jakiego typu dioda posiada oznaczenie BZV49-C7V5? ........
- Określenie PDP dotyczy wyświetlaczy ........
- Do łączenia włókien w światłowodowym kablu komunikacyjnym służy ........
- Jakiego koloru powinien być przewód ochronny PE w instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia elektroniczne? ........
- Na którym zakresie woltomierza powinno się wykonywać pomiar napięcia przemiennego o wartości skutecznej 90 V? ........
- Do połączenia przerwanego kabla doprowadzającego sygnał telewizyjny do gniazda abonenckiego wykorzystuje się łącznik wtyków F (beczka) przedstawiony na rysunku ........
- Założenie opaski uziemiającej na rękę jest konieczne przed przystąpieniem do wymiany ........
- Na rysunku przedstawiono oscylogram wraz z ustawionymi wartościami wzmocnienia i podstawy czasu w oscyloskopie dwukanałowym. Ile wynosi amplituda napięcia przedstawionego na oscylogramie, jeśli wiadomo, że zostało ono doprowadzone do kanału 1 oscyloskopu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: