LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - CZERWIEC 2018':

- Przedstawiony na rysunku zestaw podzespołów stosuje się w ........
- Przedstawione w tabeli parametry techniczne dotyczą ........
- Zaprezentowany na rysunku schemat blokowy przedstawia system ........
- W celu montażu kabla UTP do panelu krosowego należy wykorzystać narzędzie ........
- W celu przygotowania kabla krosowego U/UTP należy wykorzystać złącze RJ45 oraz kabel oznaczony literą ........
- Które urządzenia należy zastosować w systemie monitoringu w celu zwiększenia odległości między kamerą i rejestratorem, gdy połączenie wykonano za pomocą kabla UTP? ........
- Podłączając czujkę ruchu typu NC w konfiguracji EOL, rezystor parametryczny należy włączyć szeregowo ze stykiem alarmowym czujki i umieścić go ........
- Którego rodzaju czujkę należy zastosować w pomieszczeniu, w którym występują gwałtowne ruchy powietrza wynikające z zastosowania w tym pomieszczeniu pieca lub klimatyzatora? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: