LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Do łączenia segmentów sieci LAN przy pomocy kabla Ethernet w jedną większą sieć należy zastosować ........
- Do rozdzielenia pomiędzy głośniki tonów niskich, średnich i wysokich służy ........
- Które urządzenie wchodzące w skład instalacji odbiornika satelitarnego przedstawiono na rysunku? ........
- Który rodzaj kabla przedstawiono na rysunku? ........
- Pasywny element sieci telekomunikacyjnych i komputerowych zawierający po stronie zewnętrznej gniazda, a po wewnętrznej styki do umieszczania kabla, nazywa się ........
- W połączeniach urządzeń akustycznych na znaczną odległość należy zastosować kable ........
- Na podstawie fragmentu instrukcji określ narzędzia potrzebne do montażu podstawy anteny na kominie. ........
- Zaciskarka wtyków RJ-45 jest wykorzystywana przy montażu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-16.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: