LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Przedstawione gniazdo rozszerzeń AGP zaproponowane przez firmę Intel służy do podłączenia ........
- Który rodzaj kabla przedstawiono na rysunku? ........
- MAN to nazwa komputerowej sieci ........
- Którego z narzędzi należy użyć do zaciskania złączy typu F, wykorzystywanych do łączenia kabli koncentrycznych w instalacjach telewizji kablowych, modemach kablowych oraz telewizji satelitarnej? ........
- Objawem zużycia głowicy laserowej odtwarzacza CD będzie ........
- Który z wymienionych mierników służy do pomiaru rezystancji izolacji kabli? ........
- Brak ciągłości obwodu w instalacjach elektrycznych należy lokalizować przy pomocy ........
- Uszkodzenie odbiornika telewizyjnego, objawiające się brakiem regulacji geometrii, balansu bieli oraz zanikiem niektórych funkcji w menu użytkownika (np. brakiem możliwości zmiany systemu odbioru fonii) świadczy o ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: