LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - PAŹDZIERNIK 2016

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Jaką funkcję pełni urządzenie zaznaczone na rysunku numerem 1? ........
- Do rozdzielenia pomiędzy głośniki tonów niskich, średnich i wysokich służy ........
- Przedstawiony interfejs umożliwiający przesyłanie sygnałów: video, RGB, S-Video nazywa się ........
- Na schemacie blokowym struktury wewnętrznej mikroprocesora symbolem ALU oznacza się ........
- Który rodzaj kabla przedstawiono na rysunku? ........
- Linie zasilające łączące antenę z odbiornikiem nazywa się ........
- Przedstawiony na rysunku sposób podłączenia komputerów nazywany jest topologią ........
- W połączeniach urządzeń akustycznych na znaczną odległość należy zastosować kable ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: