LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2016

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2016':

- Którą czujkę należy zastosować do sygnalizacji otwarcia drzwi? ........
- Na zdjęciu przedstawiono odgałęźnik telewizyjny ........
- Do odkręcenia śruby, którą przedstawiono na zdjęciu należy zastosować klucz ........
- Jaką minimalną odległość należy zachować (dla trasy kablowej dłuższej niż 35 m – nie dotyczy to ostatnich 15 m) pomiędzy kablem zasilają cym a nieekranowaną skrętką komputerową w układzie bez separatora? ........
- Które elementy mocujące należy zastosować do montażu obudowy natynkowej centralki alarmowej do ściany wykonanej z betonu? ........
- W celu archiwizacji materiału wideo w rejestratorze, na wewnętrznym dysku twardym, należy go podłączyć do złącza ........
- Korzystając z tabeli wskaż parametry pracy, przy których kamera nie może być uruchomiona? ........
- Który czynnik atmosferyczny ma wpływ na jakość odbioru telewizyjnego w standardzie DVB-T? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: