LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2016

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2016':

- Symbolem graficznym przedstawionym na rysunku oznacza się ........
- Na którym zdjęciu pokazane zostały szczypce do cięcia przewodów, drutów i opasek? ........
- Które elementy mocujące należy zastosować do montażu obudowy natynkowej centralki alarmowej do ściany wykonanej z betonu? ........
- Jaki kolor izolacji żył ma pierwsza para kabla UTP wg standardu EIA/TIA T568B? ........
- Zniekształcenia sygnału przesyłanego światłowodem jednomodowym powoduje ........
- Wymiana uszkodzonego tranzystora stopnia końcowego przetwornicy napięcia wymaga ........
- Multimetr oznaczony symbolem X na rysunku mierzy ........
- W układzie sterowania automatyki przemysłowej został uszkodzony tyrystor BT138-600. Na podstawie parametrów przedstawionych w tabeli dobierz tyrystor zastępczy. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: