LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2016

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2016':

- Jaką funkcję w systemie telewizji dozorowej pełni rejestrator? ........
- Które z urządzeń stosuje się w instalacjach antenowych w celu dopasowania impedancji wejściowej 300 Ω do kabla 75 Ω? ........
- Na zdjęciu przedstawiono odgałęźnik telewizyjny ........
- Czytnik biometryczny stosowany jest do rozpoznawania ........
- Na którym zdjęciu pokazane zostały szczypce do cięcia przewodów, drutów i opasek? ........
- Jaką minimalną odległość należy zachować (dla trasy kablowej dłuższej niż 35 m – nie dotyczy to ostatnich 15 m) pomiędzy kablem zasilają cym a nieekranowaną skrętką komputerową w układzie bez separatora? ........
- Rysunek przedstawia przewód przygotowany do wykonania złącza ........
- Korytka kablowe do ściany budynku należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: