LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2017':

- Schemat przedstawia sposób podłączenia czujki pasywnej do centrali alarmowej w konfiguracji ........
- W instalacji sieci komputerowej wykorzystano: panel krosowy kategorii 7, przewód S/FTP kategorii 6 oraz gniazda abonenckie kategorii 5e. W takim przypadku cała instalacja sieci komputerowej będzie ........
- Na rysunku przedstawiono manipulator do sterowania systemem alarmowym. Dostęp do niego jest możliwy ........
- W instalacji wykonanej według schematu przedstawionego na rysunku abonent odbiera wszystkie dostępne kanały satelitarne, lecz nie odbiera sygnału telewizji naziemnej. Świadczy to o uszkodzeniu ........
- Wykonując instalację komputerową na zewnątrz obiektu, należy zastosować kabel w izolacji ........
- W celu podłączenia sygnalizatora optyczno-akustycznego z syreną należy wykorzystać złącze śrubowe. Wiedząc, że syrena zasilana jest napięciem 24 V i pobiera prąd 3,45 A, wskaż złącze o odpowiednich parametrach. ........
- Obwód sabotażowy bez wykorzystania rezystorów instalacji alarmowej należy ustawić w konfiguracji ........
- Przedstawiony element stosowany jest do kontroli ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: