LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2017

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2017':

- Schemat przedstawia sposób podłączenia czujki pasywnej do centrali alarmowej w konfiguracji ........
- Instalacja sieci komputerowej wykonana kablem U/UTP to instalacja ........
- Przedstawione urządzenie wykorzystywane jest w instalacjach ........
- Na rysunku przedstawiono manipulator do sterowania systemem alarmowym. Dostęp do niego jest możliwy ........
- Do montażu wtyków kompresyjnych typu F w instalacjach telewizyjnych służy przyrząd przedstawiony na rysunku ........
- Wskaż prawidłową kolejność drogi sygnału satelitarnego do odbiornika telewizyjnego. ........
- Wykonując instalację komputerową na zewnątrz obiektu, należy zastosować kabel w izolacji ........
- Do montażu kabla systemu alarmowego na ścianie betonowej należy wykorzystać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: