LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2018

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2018':

- Konwerter satelitarny typu Twin jest urządzeniem umożliwiającym przesłanie ........
- W którym czujniku do zadziałania wykorzystuje się zjawisko zmiany pola magnetycznego? ........
- Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to ........
- Skrótem SNR określa się ........
- Których podzespołów urządzeń elektronicznych dotyczy określenie LCD? ........
- Do czego służy narzędzie przedstawione na rysunku? ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie służy do ........
- Jakiego koloru nie powinien być przewód fazowy w instalacji zasilającej urządzenia elektroniczne? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: