LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2018

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 - STYCZEŃ 2018':

- Urządzeniem sieciowym pracującym w trzeciej warstwie modelu OSI, pełniącym funkcję węzła sieci komunikacyjnej, odpowiedzialnym za realizację procesu kierowania ruchem jest ........
- W którym czujniku do zadziałania wykorzystuje się zjawisko zmiany pola magnetycznego? ........
- Jaki układ pracy wzmacniacza przedstawiono na schemacie? ........
- Który typ złącza przedstawiono na rysunku? ........
- Skrótem SNR określa się ........
- Skrótem CCTV określa się telewizję ........
- Protokół internetowy, umożliwiający odbiór poczty elektronicznej z serwera na komputer, to ........
- Do czego służy narzędzie przedstawione na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: