LOGOWANIE

Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E6 - STYCZEŃ 2019':

- Symetryzator antenowy stosuje się w celu ........
- Nazwy typu Fullband, Twin, Quad, Monoblock dotyczą ........
- Jakiego typu złączami zakończony jest kabel przedstawiony na rysunku? ........
- Którym skrótem określa się modulację szerokości impulsów? ........
- Które narzędzie służy do zaciskania wtyków RJ na końcach przewodów? ........
- Które złącza zaciska się za pomocą narzędzia przedstawionego na rysunku? ........
- Metalowa obudowa urządzenia elektronicznego powinna być połączona z żyłą ochronną instalacji zasilającej za pomocą przewodu o izolacji w kolorze ........
- Światło słoneczne może spowodować wykasowanie zawartości pamięci typu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.06-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: