LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2019

(Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 - STYCZEŃ 2019':

- Zadaniem czaszy w antenie satelitarnej jest ........
- Schemat, którego generatora przedstawiono na rysunku? ........
- Które narzędzie służy do zaciskania wtyków RJ na końcach przewodów? ........
- Który przewód służy do podłączenia głośników do wyjść audio wzmacniacza? ........
- Głównym zadaniem hermetycznej obudowy urządzenia elektronicznego wykonanej z tworzywa sztucznego jest zapewnienie odpowiedniej odporności tego urządzenia na działanie ........
- Przyrząd pomiarowy przedstawiony na rysunkach służy do wykonywania pomiarów w ........
- Jakiego typu kondensator wymaga zachowania polaryzacji podczas wymiany? ........
- Podczas pomiaru rezystancji metodą techniczną woltomierz i amperomierz wskazują odpowiednio 40 V oraz 20 mA. Ile wynosi wartość mierzonej rezystancji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: