LOGOWANIE

Kwalifikacja MG19 - PAŹDZIERNIK 2016

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG19 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Rysunek przedstawia operację toczenia stożka ........
- Do toczenia gwintu metrycznegona tokarce konwencjonalnej należy użyć noża kształtowego o kąciewierzchołkowym ε równym ........
- Na wrzecionie szlifierki można montować tylko ściernice, których dopuszczalna prędkość obrotowa jest ........
- Podczas obróbki tokarskiej nastąpiła przerwa w dostawie prądu. W takim przypadku należy w pierwszej kolejności ........
- Symbol będący początkiem układu współrzędnych przedstawionego na rysunku dotyczy punktu ........
- Funkcja M08 w programie sterującym obrabiarki CNC oznacza ........
- Przesunięcie punktu zerowego przedmiotu obrabianego realizowane jest funkcją ........
- Która czynność konserwacyjna zespołu smarowania obrabiarki CNC powinna być wykonywana codziennie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: