LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2016

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2016':

- Która z wymienionych obrabiarek skrawających wyposażona jest w układ pomiarowy? ........
- Rowek wpustowy wewnętrzny pokazany na rysunku należy wykonać na ........
- Na podstawie podanego przykładu oznaczeń określ, ile wynosi promień naroża płytki wieloostrzowej o symbolu TPUN 160316. ........
- Do wykonania zębów na kole ślimakowym (ślimacznicy) należy zastosować ........
- Frez do obróbki płaszczyzn metodą walcową przedstawia rysunek oznaczony literą ........
- Punkt wymiany narzędzia na przedstawionym rysunku oznaczono numerem ........
- Koniec podprogramu ze skokiem na początek oznacza się funkcją ........
- Funkcja G33 służy do programowania gwintowania ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.19-X-16.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: