LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2017

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - STYCZEŃ 2017':

- Do wykonania ślimaka walcowego w warunkach produkcji jednostkowej najlepiej zastosować ........
- Przedstawiony symbol graficzny jest oznaczeniem podpory ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku służy do ........
- W warunkach warsztatowych chropowatość powierzchni frezowanej najlepiej określić za pomocą ........
- Na podstawie fragmentu dokumentacji techniczno-ruchowej tokarki zasilanej z sieci o napięciu znamionowym wynoszącym 230 V określ najmniejszą i największą wartość napięcia zasilania zapewniającą bezpieczną pracę maszyny. ........
- Pryzmę magnetyczną stosuje się zwykle do ustalania i mocowania ........
- Przyczyną zatrzymywania się wiertła razem z uchwytem (mimo pracującego silnika), podczas wiercenia na wiertarce stołowej, mogą być ........
- Na rysunku podziałki mikrometru wewnętrznego wynik pomiaru ma wartość ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.19-X-17.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: