LOGOWANIE

Kwalifikacja MG19 - STYCZEŃ 2018

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG19 - STYCZEŃ 2018':

- Na rysunku przedstawiono wymiarowanie kąta ........
- Średnicę podziałową gwintu zewnętrznego można zmierzyć za pomocą ........
- Na rysunku przedstawiono oprawkę, która służy do mocowania ........
- Na przedstawionym rysunku operacyjnym zaznaczono obróbkę ........
- Na rysunku przedstawiono przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ........
- Który fragment programu sterującego realizuje zabieg nawiercania otworu 2 w części przedstawionej na rysunku? ........
- W celu przetoczenia wewnętrznej powierzchni szczęk miękkich (bez pisania programu) operator tokarki CNC powinien ją uruchomić w trybie pracy ........
- Przedstawiony na rysunku sprawdzian (oznaczenie MSLb 15÷21) służy do kontroli ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: