LOGOWANIE

Kwalifikacja M1 - CZERWIEC 2016

(Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M1 - CZERWIEC 2016':

- Izolowana termicznie przestrzeń ładunkowa oraz wyposażenie w urządzenia umożliwiające utrzymanie obniżonej temperatury przewożonego ładunku charakteryzują samochody z nadwoziem typu ........
- Tak zwane "koło dwumasowe" w pojeździe rolniczym jest częścią układu ........
- Rysunek przedstawia ........
- Aby zapewnić najlepsze warunki spalania paliwa w silniku wysokoprężnym, należy stosować olej napędowy o liczbie cetanowej wynoszącej około ........
- Do współpracy z narzędziami do uprawy międzyrzędowej należy zastosować ciągnik wyposażony w ........
- Jeżeli roczny koszt amortyzacji oblicza się dzieląc cenę maszyny przez przewidywany okres użytkowania, to łączne koszty amortyzacji dwóch ciągników o wartościach odpowiednio 120 000 zł i 60 000 zł oraz przewidywanym 15-letnim okresie ich użytkowania wyniesie ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Jaki element dojarki pokazano na zamieszczonej ilustracji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.01-X-16.05