LOGOWANIE

Kwalifikacja MG3 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG3 - CZERWIEC 2017':

- Na schemacie przeniesienia napędu ciągnika rolniczego sprzęgło oznaczono numerem ........
- Stopnień sprężania wynoszący 20 i wymuszone przez sprężarkę dostarczanie świeżego ładunku to charakterystyczne cechy silnika ........
- Do przemieszczenia materiału siewnego w workach z poziomu wyższego na niższy należy zastosować przenośnik ........
- Którą maszynę przestawia zamieszczony rysunek? ........
- Którą maszynę lub narzędzie należy zastosować przed siewem bezpośrednim na polu z wysokim ścierniskiem? ........
- Pług podorywkowy w uprawie pożniwnej można zastąpić ........
- W której pozycji należy ustawić dźwignię regulacyjną "2", aby przy zbiorze paszy na sianokiszonkę uzyskać jak najmniejszy stopień zgniotu? ........
- Jakie będą roczne koszty utrzymania (amortyzacja + przechowywanie i konserwacja) agregatu uprawowego o cenie 15 tys. zł, przewidywanym okresie użytkowania 10 lat i kosztach przechowywania i konserwacji równych 2% ceny maszyny rocznie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO