LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL2 - CZERWIEC 2017

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL2 - CZERWIEC 2017':

- Który przenośnik pokazano schematycznie na rysunku? ........
- Element silnika ciągnika rolniczego pokazany na rysunku należy do układu ........
- Zespół pokazany na rysunku to przekładnia ........
- Na zamieszczonym rysunku pokazano układ zasilania silnika ........
- Stopnień sprężania wynoszący 20 i wymuszone przez sprężarkę dostarczanie świeżego ładunku to charakterystyczne cechy silnika ........
- Ubytki płynu chłodzącego można doraźnie uzupełnić ........
- W celu ułatwienia prac załadunkowych z zastosowaniem ładowacza czołowego należy zastosować ciągnik wyposażony w przekładnię ........
- Do współpracy z sześciodyskową kosiarką rotacyjną ze spulchniaczem należy zastosować ciągnik o mocy minimalnej ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO