LOGOWANIE

Kwalifikacja M1 - PAŹDZIERNIK 2016

(Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M1 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Który z rysunków przedstawia samochód z nadwoziem typu furgon? ........
- Schemat przedstawia zasadę pracy ........
- Silniki spalinowe z dwoma wałkami rozrządu umieszczonymi w głowicy oznaczane są symbolem ........
- Do smarowania wysokoprężnego silnika pracującego w ciężkich warunkach, zgodnie z klasyfikacją API, należy zastosować olej ........
- Do smarowania przekładni mechanicznych należy zastosować ........
- Do szybkiego rozdrobnienia, wymieszania składników paszy oraz zadaniajej zwierzętom należy zastosować ........
- Jakie będą roczne koszty energii elektrycznej zużytej przez przenośnik pneumatyczny o mocy 5 kW? Przenośnik przepracuje 700 godzin w ciągu roku, a 1 kWh kosztuje 0,60 zł. ........
- Prasa kostkująca pracująca przy zbiorze siana z wydajnością 0,5 ha/godz. zużywa w ciągu godziny 2,5 kg sznurka. Oblicz koszt zakupu sznurka do zbioru siana z powierzchni 8 ha, jeżeli cena 1 kłębka o wadze 4 kg wynosi 35,00 zł. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.01-X-16.08