LOGOWANIE

Kwalifikacja MG3 - PAŹDZIERNIK 2016

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG3 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Schemat przedstawia zasadę pracy sprzęgła ........
- Silnik spalinowy o stopniu sprężania w przedziale 14÷22, na którego cykl pracy składają się dwa obroty wału korbowego, to silnik ........
- Do smarowania przekładni mechanicznych należy zastosować ........
- W celu poprawy trakcyjnych właściwości ciągnika podczas prac wiosennych na wilgotnym podłożu należy zastosować ciągnik z kołami pokazanymi na rysunku ........
- Na schemacie przedstawiono pług ........
- Do wykaszania zaniedbanych terenów zielonych w sadach oraz przy poboczach dróg najlepiej nadają się kosiarki ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli wskaż jaki powinien być rozstaw kół ciągnika "b" i kół sterujących narzędzia "c", przy szerokości międzyrzędzi 67,5 cm? ........
- Jaki będzie koszt przechowywania 100 ton zboża w okresie od 1 sierpnia do 1 marca roku następnego w magazynie, który pobiera opłatę w wysokości 8 zł brutto od tony za miesiąc? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO