LOGOWANIE

Kwalifikacja MG3 - STYCZEŃ 2016

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG3 - STYCZEŃ 2016':

- Jaki układ hamulcowy przedstawia schemat, jeżeli nr 4 to zbiornik powietrza, a nr 8 to złącze przyczepy? ........
- Na postawie załączonego wykresu określ który olej należy zastosować do smarowania silnika z zapłonem samoczynnym pracującego w ciężkich warunkach w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. ........
- Aby można było uzyskać jak największą wydajność i najmniejsze uszkodzenia ziarna, do pionowego transportu zboża, należy zastosować przenośnik ........
- Jaki będzie miesięczny koszt paliwa i smarów dla ciągnika rolniczego o godzinowym zużyciu paliwa 10 l/h, który pracować będzie 8 godzin dziennie przez 25 dni w miesiącu? Cena paliwa to 4 zł/litr, a koszty smarów stanowią 10% kosztów paliwa. ........
- Rysunek przedstawia redlicę ........
- Do załadunku, transportu i wyładunku siana, słomy lub zielonki, z jednoczesnym rozdrobnieniem zbieranej masy, należy zastosować ........
- Przy prosto stojących źdźbłach, nagarniacz kombajnu zbożowego należy ustawić tak, aby jego listwy stykały się ze źdźbłami na ........
- Jaki będzie koszt wymiany noży w kosiarce dyskowej o szerokości roboczej 2,20 m, jeżeli jeden nóż kosztuje 10 złotych brutto, a koszt robocizny przy jednym dysku wynosi 20 zł netto? VAT na naprawę maszyn rolniczych wynosi 8%. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO