LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL2 - STYCZEŃ 2016

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL2 - STYCZEŃ 2016':

- Na rysunku przedstawiono przyczepę ........
- Zespół pokazany na rysunku to ........
- Na schemacie pokazano silnik z doładowaniem ........
- Wtryskiwacze piezoelektryczne stosuje się w silnikach ........
- Na postawie załączonego wykresu określ który olej należy zastosować do smarowania silnika z zapłonem samoczynnym pracującego w ciężkich warunkach w zakresie temperatur od -20°C do +35°C. ........
- Do silników spalinowych z zapłonem iskrowym, katalizatorem i wysokim stopniem sprężania, jako paliwo należy stosować ........
- Do transportu i rozładunku kamieni, gruzu i ziemi, należy zastosować przyczepę ........
- Do bezpośredniego załadunku samochodów ciężarowych o dużej ładowności i wysokich burtach, należy zastosować przyczepę pokazaną na rysunku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO