LOGOWANIE

Kwalifikacja MG20 - STYCZEŃ 2017

(Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG20 - STYCZEŃ 2017':

- Do wykonania otworu ø14 × ø20 zgodnie z rysunkiem należy użyć ........
- Do dwustronnego mocowania i osiowania elementu obrabianego w tokarce stosuje się ........
- Na którym rysunku przedstawiono wiertło stosowane do wykonania otworu ø30 w ściance korpusu z żeliwa? ........
- Na rysunku przedstawiono zabezpieczenie sworznia przed wysunięciem z zastosowaniem ........
- Na którym rysunku pokazano sposób przygotowania blach cienkich do spawania? ........
- W którym przypadku następuje proces zużycia w wyniku naprężenia stykowego, z równoczesnym zużyciem przez tarcie ślizgowe? ........
- Naprawę pękniętej płytki skrawającej przykręconej do podstawy noża tokarskiego wykonuje się poprzez montaż nowej płytki metodą ........
- Po wykonaniu pomiarów sprawdzających elementu przedstawionego na rysunku, rzeczywiste wartości wynoszą: rozstaw osi 25,15 mm, wymiar zewnętrzny 49,55 mm. Na podstawie wartości pomiarów i tablicy tolerancji zgodnie z klasą IT14 wynika, że ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: