LOGOWANIE

Kwalifikacja MG2 - STYCZEŃ 2019

(Montaż i obsługa prostych maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG2 - STYCZEŃ 2019':

- Oblicz długość drutu o średnicy 1 mm, potrzebną do wykonania sprężyny o 10 zwojach i średniej średnicy sprężyny 10 mm.
Do obliczeń wykorzystaj zależność:

n = L / (π · Do)

gdzie: L – długość drutu,
Do – średnia średnica sprężyny,
n – liczba zwojów.

........
- Na podstawie danych w tabeli dobierz wartość kąta wierzchołkowego wiertła z węglików spiekanych do wiercenia w stali hartowanej. ........
- Który wzór należy zastosować do ustalenia odległości "a" między osiami współpracujących kół zębatych Z1 oraz Z2? ........
- Na którym rysunku przedstawiono szlifierkę trzpieniową? ........
- Na rysunkach przedstawiono etapy procesu technologicznego ........
- Proces rozwiercania otworu przedstawiono na rysunku ........
- Informację na rysunku technicznym o stanie powierzchni po określonej obróbce odczytuje się ........
- Gwintów nie wykonuje się w procesie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: