LOGOWANIE

Kwalifikacja M2 - STYCZEŃ 2015

(Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M2 - STYCZEŃ 2015':

- Na podstawie załączonej tabeli po przepracowaniu przez ciągnik 300 mth, należy wymienić olej ........
- Żarzenie się kontrolki sygnalizującej niską wartość ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika spalinowego może być spowodowane ........
- Szarpanie ciągnikiem podczas ruszania z miejsca jest spowodowane zużyciem ........
- Przyrząd przedstawiony na rysunku służy do demontażu ........
- Wykonując wymianę oleju w silniku, przed zamontowaniem nowego filtra oleju, należy jego gumową uszczelkę pokryć ........
- Okresowe badania techniczne ciągników rolniczych należy wykonywać co ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz roczny koszt wymiany oleju silnikowego w ciągniku. W ciągu roku odbędą się dwie wymiany. ........
- Korzystając z tabeli określ koszt wymiany oleju w pompach dwóch wozów asenizacyjnych: Meprozet 6000 i Joskin 6000, jeżeli wymiana oleju w jednym wozie zajmuje 0,5 godziny, a cena za jedną roboczogodzinę to 30 zł. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.02-X-15.01