LOGOWANIE

Kwalifikacja MG3 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG3 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Pojawienie się plam oleju w zbiorniku cieczy chłodzącej ciągnika rolniczego wskazuje na ........
- Przyrząd przedstawiony na rysunku służy do demontażu ........
- Wartość sumarycznego luzu w układzie kierowniczym ciągnika rolniczego należy sprawdzać na ........
- Korzystając z danych zawartych w tabeli, oblicz całkowity koszt naprawy silnika ciągnika rolniczego, polegającej na wymianie: wału, tulei cylindrowych, tłoków, pierścieni i kompletu uszczelek. ........
- Który wymiar kwalifikuje lemiesz płużny do wymiany? ........
- Przystępując do regeneracji lemiesza pługa, należy go poddać ........
- W sytuacji wystąpienia trudności przy demontażu połączenia śrubowego należy ........
- Korzystając z danych w tabeli, oblicz koszt wymiany rozpylaczy wraz z filtrami w opryskiwaczu polowym, który posiada 40 głowic. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO