LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL2 - STYCZEŃ 2015 (test 2)

(Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL2 - STYCZEŃ 2015 (test 2)':

- Korzystając z danych w tabeli, wskaż oznaczenie łożyska oporowego ciągnika rolniczego o numerze seryjnym 24400. ........
- Żarzenie się kontrolki sygnalizującej niską wartość ciśnienia oleju w układzie smarowania silnika spalinowego może być spowodowane ........
- Czarne spaliny wydobywające się z układu wydechowego silnika ciągnika rolniczego świadczą o niewłaściwej pracy układu ........
- Pierwszą czynnością, którą należy wykonać po przyjęciu ciągnika do naprawy, jest ........
- Przyrząd przedstawiony na rysunku służy do demontażu ........
- Urządzenie przedstawione na rysunku jest wykorzystywane do ........
- Aby wymienić membranę gumową powietrznika pompy przeponowej opryskiwacza ciągnikowego należy zdemontować ........
- Okresowe badania techniczne ciągników rolniczych należy wykonywać co ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO