LOGOWANIE

Kwalifikacja M2 - STYCZEŃ 2016

(Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M2 - STYCZEŃ 2016':

- Na podstawie fragmentu instrukcji smarowania ciągnika rolniczego, po dwuletnim okresie użytkowania i przepracowaniu 900 motogodzin, należy wymienić olej ........
- Zamieszczona ilustracja pokazuje elementy układu korbowo-tłokowego. Na podstawie ich wyglądu można stwierdzić, że ........
- Głośne nienaturalne odgłosy wydobywające się z przestrzeni ciągnika oznaczonej na schemacie litera "A", świadczą o złym stanie ........
- Przygotowując ciągnik C-360 do wymiany pompy podnośnika hydraulicznego należy spuścić olej ........
- Do sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze należy użyć przyrządu pokazanego na rysunku ........
- Na podstawie załączonego schematu smarowania przyczepy rolniczej, ślizgacze resorów należy smarować ........
- Stan techniczny przekładni zębatej maszyny rolniczej przed jej demontażem można orientacyjnie ocenić sprawdzając ........
- Przyczyną trudności w uzyskaniu właściwego ciśnienia pracy w opryskiwaczu polowym, mimo sprawnej pompy jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.02-X-16.01