LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2007


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2007':

- Spółka akcyjna wyemitowała akcje własne. Operacja ta spowoduje zmiany ........
- Inflacja kosztowa jest konsekwencją ........
- Jakie spółki są spółkami kapitałowymi? ........
- Kierownik, który stara się stworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, zachęca członków zespołu do współdecydowania o celach oraz wykorzystuje propozycje i rady pracowników przed podjęciem decyzji, reprezentuje styl kierowania ........
- Kapitały w spółdzielniach występują w formie ........
- Przy stanie zatrudnienia: 4 sprzedawców i 2 kasjerów, wartość sprzedaży w sklepie w ubiegłym miesiącu wyniosła 540 000 zł. Oblicz miesięczną wydajność pracy przypadającą na 1 pracownika ........
- Jaka metoda amortyzacji środków trwałych powoduje szybkie, przyspieszone amortyzowanie w pierwszych latach eksploatacji środków trwałych? ........
- W przedsiębiorstwie produkcyjnym materiały ewidencjonowane w cenach zakupu utraciły swoją przydatność gospodarczą pod wpływem niewłaściwego składowania. W bilansie zostały ujęte w wartości pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość. Jaką zasadę zastosowano przy wycenie bilansowej tych materiałów? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2007