LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - STYCZEŃ 2019':

- Który parametr moczu bada się za pomocą refraktometru? ........
- Do badania RTG jamy brzusznej w projekcji grzbietowo-brzusznej należy ułożyć psa ........
- W badaniu sekcyjnym psa, po otwarciu jamy brzusznej, śledziony należy szukać ........
- Który pasożyt bytuje na skórze, drążąc w niej korytarze? ........
- Które określenie charakteryzuje pryszczycę? ........
- Substancja przedstawiona na rysunku używana jest do ........
- Ile ml antybiotyku należy podać podskórnie kotu ważącemu 5 kg po zabiegu kastracji, jeżeli dawkowanie preparatu wynosi 1 ml/10 kg m.c.? ........
- Przedstawione na ilustracji narzędzie służy do ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: