LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL12 - STYCZEŃ 2019':

- W badaniu elektrokardiograficznym psa żółtą elektrodę przypina się do ........
- Narzędzie przedstawione na rysunku służy do badania ........
- W celu obejrzenia światła oskrzeli należy wykonać ........
- Który typ oddychania jest prawidłowy dla zdrowego kota? ........
- Do badania RTG jamy brzusznej w projekcji grzbietowo-brzusznej należy ułożyć psa ........
- Jaki minimalny okres czasu musi upłynąć od krycia suki, żeby można było potwierdzić ciążę badaniem ultrasonograficznym? ........
- Które badanie krwi należy wykonać u psa przy podejrzeniu babeszjozy? ........
- Na rysunku przedstawiono wydruk badania moczu. Który parametr ma podwyższoną wartość? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: