LOGOWANIE

Kwalifikacja MED2 - CZERWIEC 2014

(Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED2 - CZERWIEC 2014':

- Skuteczną metodą profilaktyki próchnicy okluzyjnej uzębienia 3-letniego dziecka jest ........
- Podczas ustalania progu pobudliwości miazgi na siekaczu z żywą miazgą elektrodę czynną najlepiej ustawić

*poprawne są dwie odpowiedzi (zaznacz obie, aby otrzymać punkt)

........
- Instrument gotowy do przekazania lekarzowi dentyście higienistka stomatologiczna powinna trzymać ........
- Prawidłowe ułożenie instrumentów stomatologicznych na tacy otwartej polega na ........
- Oczyszczanie zgrubne przeprowadza się za pomocą ........
- Które pokarmy będące źródłem witamin warunkujących stan błony śluzowej jamy ustnej znajdują się w polu piramidy zdrowia, oznaczonym znakiem zapytania? ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie ręczne jest stosowane do zabiegu ........
- Grupową profilaktykę fluorkową realizuje się obecnie wg zasady ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: