LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2014':

- W ramach przygotowań do przeprowadzenia badania elektropobudliwości miazgi zęba u pacjenta z wysokim poziomem oporu skóry higienistka stomatologiczna powinna ........
- Oczyszczanie zgrubne przeprowadza się za pomocą ........
- Przy prawidłowym zgryzie, w miarę jak usta otwierają się szerzej, główki stawowe w stawie skroniowo-żuchwowym przesuwają się ........
- Jakie są kolejne fazy rozwoju próchnicy zębów? ........
- Które pokarmy bogate w wapń zaleca się dzieciom w wieku szkolnym? ........
- Dla fluoroapatytu wartość pH krytycznego wynosi ........
- Ile wynosi PUWP pacjenta, u którego podczas badania zębów stwierdzono: 1 ubytek klasy V, 1 ubytek MOD, 2 wypełnienia klasy II oraz brak 1 zęba? ........
- Preparat wodorotlenkowo-wapniowy twardniejący stosuje się w przypadku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: