LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2014':

- Na zlecenie lekarza dentysty higienistka stomatologiczna przeprowadziła w grupie 60 uczniów trzystopniową ocenę stanu przyzębia zalecaną przez WHO. Wyniki badania zarejestrowała w tabeli. Frekwencja zapaleń dziąseł w badanej grupie wynosi ........
- Instrument gotowy do przekazania lekarzowi dentyście higienistka stomatologiczna powinna trzymać ........
- Lekarz dentysta stosuje preparat Alvogyl po zabiegu ........
- Które pokarmy będące źródłem witamin warunkujących stan błony śluzowej jamy ustnej znajdują się w polu piramidy zdrowia, oznaczonym znakiem zapytania? ........
- Przy prawidłowym zgryzie, w miarę jak usta otwierają się szerzej, główki stawowe w stawie skroniowo-żuchwowym przesuwają się ........
- Podczas mechanicznego polerowania koron zębów stosuje się ........
- Zgodnie z klasyfikacją Spauldinga, strefa wysokiego ryzyka dotyczy ........
- W czasie zabiegu stomatologicznego doszło do reakcji anafilaktycznej u pacjenta. Lekiem pierwszego rzutu jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-14.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: