LOGOWANIE

Kwalifikacja MED2 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED2 - CZERWIEC 2015':

- W której strefie pracy zespołu stomatologicznego należy przekazywać instrumenty? ........
- Mankiet naramienny urządzenia pomiarowego w trakcie badania ciśnienia krwi należy założyć ........
- Zabieg polegający na wcieraniu 20% azotanu srebra w powierzchnię zębów to ........
- Do zabiegu szczotkowania zębów metodą Berggrena-Welandera należy zastosować roztwór fluorku sodu o stężeniu procentowym ........
- Do metod leczenia mięśni narządu żucia, które można wykonywać grupowo, zalicza się ćwiczenia ........
- Cementy glassjonomerowe przeznaczone do uszczelniania bruzd należą do typu ........
- Lekiem stosowanym do zaopatrywania kikutów miazgi w metodzie amputacji mortalnej jest ........
- Rysunek przedstawia igłę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: