LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2015':

- Power Bleaching to metoda wybielania ........
- Do metod leczenia mięśni narządu żucia, które można wykonywać grupowo, zalicza się ćwiczenia ........
- Do oddzielania płata śluzówkowo-okostnowego podczas zabiegu chirurgicznego służy ........
- Dokumentację medyczną pacjentów, którzy zmarli na skutek zatrucia, przechowuje się – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, przez ........
- W przypadku abrazji przyczyną utraty twardej tkanki zęba jest ........
- W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem OHI kryterium 3 oznacza ........
- W rehabilitacji czynności oddychania istotą ćwiczeń według Rogersa jest ruch ........
- Podczas zabiegu wykonywanego laserem dentystycznym w celu ochrony należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: