LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2015':

- W której strefie pracy zespołu stomatologicznego należy przekazywać instrumenty? ........
- Mankiet naramienny urządzenia pomiarowego w trakcie badania ciśnienia krwi należy założyć ........
- Zabieg polegający na wcieraniu 20% azotanu srebra w powierzchnię zębów to ........
- Do zabiegu szczotkowania zębów metodą Berggrena-Welandera należy zastosować roztwór fluorku sodu o stężeniu procentowym ........
- Do metod leczenia mięśni narządu żucia, które można wykonywać grupowo, zalicza się ćwiczenia ........
- Cementy glassjonomerowe przeznaczone do uszczelniania bruzd należą do typu ........
- Lekiem stosowanym do zaopatrywania kikutów miazgi w metodzie amputacji mortalnej jest ........
- Rysunek przedstawia igłę ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2015