LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2015

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2015':

- W której strefie pracy zespołu stomatologicznego należy przekazywać instrumenty? ........
- Power Bleaching to metoda wybielania ........
- Do zabiegu szczotkowania zębów metodą Berggrena-Welandera należy zastosować roztwór fluorku sodu o stężeniu procentowym ........
- Cementem fosforanowym jest ........
- Lekiem stosowanym do zaopatrywania kikutów miazgi w metodzie amputacji mortalnej jest ........
- Przedstawione na rysunku narzędzie to rozsuwacz złożony ........
- Dokumentację medyczną pacjentów, którzy zmarli na skutek zatrucia, przechowuje się – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, przez ........
- Dane pacjenta poradni ortodontycznej zapisuje się w dokumencie oznaczonym sygnaturą ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-15.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: