LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2016':

- Biorąc pod uwagę wysokość siedzenia asysty w stosunku do wysokości siedzenia lekarza, aby asysta miała pełną kontrolę wizualną pola zabiegowego linia jej wzroku powinna znajdować się powyżej linii wzroku lekarza ........
- Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy zalecić ........
- W czasie zabiegu stomatologicznego lekarz stomatolog zauważył u pacjenta objawy zwiastujące wystąpienie hipoglikemii. W sytuacji, gdy pacjent jest przytomny, należy mu podać do spożycia ........
- W ramach kompetencji zawodowych higienistka stomatologiczna może wykonać zabieg ........
- Prosty aparat ortodontyczny, widoczny na zdjęciu, służy do wzmacniania mięśnia ........
- Pacjentowi z problemem erozji zębów higienistka powinna zalecić w celu ograniczenia działania kwasów ........
- Do chemicznego opracowania kanału przed jego mechaniczną obróbką stosuje się ........
- Dyszę piaskarki po wykonanym zabiegu usunięcia osadu nazębnego należy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2016