LOGOWANIE

Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2016

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z14 - CZERWIEC 2016':

- Naczelną zasadą, stosowaną przez asystę w metodzie oburęcznego przekazywania instrumentów używanych głównie podczas zabiegów chirurgicznych, jest ........
- Pacjentowi po zabiegu lakierowania zębów należy zalecić ........
- Elementem przedstawionym na zdjęciu stosowanym w uzupełnianiu braków zębowych jest ........
- Prosty aparat ortodontyczny, widoczny na zdjęciu, służy do wzmacniania mięśnia ........
- Podczas amputacji przyżyciowej należy zastosować ........
- Dyszę piaskarki po wykonanym zabiegu usunięcia osadu nazębnego należy ........
- Jakiego rodzaju zdjęcie przedstawia skan? ........
- Fizjologicznym, postępującym z wiekiem, zużyciem twardych tkanek zęba na skutek kontaktu zęba z zębem jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.14-X-16.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: