LOGOWANIE

Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2017

(Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS13 - CZERWIEC 2017':

- Zabiegiem dentystycznym polegającym na impregnowaniu zęba roztworem azotanu srebra jest ........
- Do usuwania głębokich złogów nazębnych z powierzchni dystalnych zębów bocznych używa się kirety Gracey oznaczonej kodem ........
- U pacjenta zdiagnozowano próchnicę butelkową. W tej sytuacji można zalecić ........
- Instrumentem ręcznym służącym do kondensacji pionowej gutaperki w kanale korzeniowym jest ........
- Wybierz pracę protetyczną, stosowaną przy częściowych brakach zębowych, przedstawioną na rysunku. ........
- Aparatem stosowanym do badania osteointegracji implantu i ruchomości zębów jest ........
- Dziecko, wykonując ćwiczenie Rogersa, powinno stać w pozycji na "baczność", a następnie odchylić głowę i ręce do ........
- Pozostałości materiału światłoutwardzalnego na światłowodzie lampy polimeryzacyjnej należy usunąć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: